mikaelkarlendal.se
Pingstvännens väg till den katolska kyrkan
Vissa författare man läser är extra lätta att identifiera sig med. Det kan vara att man har liknande bakgrund som författaren, tänker likadant eller har samma åsikter och värderingar. Den bok jag r…