mikaelkarlendal.se
Om skillnader mellan protestantisk och katolsk tro, del 2
Här följer den andra artikeln av tre om skillnaderna mellan protestantisk (evangelisk) och katolsk tro, som jag skrev för Världen idag under våren 2014. Denna publicerades den 19 mars 2014 med rubr…