mikaelkarlendal.se
Kan man vara katolik inom Svenska kyrkan?
Jag ämnar skriva fler blogginlägg som uppföljning till det föregående som handlande om den kyrkliga splittringen i vår tid, i tusentals samfund. Här kommer endast en kort kommentar som jag tror kan…