mikaelkarlendal.se
Kan man både vara för kvinnopräster och samtidigt emot homoäktenskap?
Är man inkonsekvent om man dels anser att homosexuell samlevnad är synd och därför är motståndare mot homoäktenskap, och dels är för kvinnliga pastorer och präster? Det vill säga, om man håller fas…