mikaelkarlendal.se
Ett försök att avsluta dopdiskussionen för denna gång
Jag vill med denna text försöka sammanfatta min dopsyn så kortfattat som möjligt samt besvara några invändningar. Säkert har jag missat en del. Jag avser med detta att avluta debatten för min del o…