mikaelkarlendal.se
För katolsk för att bli katolik
Den amerikanske teologen Peter Leithart kommer många gånger med insiktsfulla tankar. Vad sägs om detta: Too catholic to be Catholic och Israel-idolatry and Separated Brothers?Kanske något för en de…