mikaelkarlendal.se
Korsfästelsen – ny avhandling
Missionspastor Gunnar Samuelsson har kommit ut med en ny doktorsavhandling om korsfästelsen i antika texter, inom ramen för Nya testamentets exegetik vid Göteborgs universitet. Tidningen Dagen skri…