mikaelkarlendal.se
Kristen tro, politik och sharia – ska vi engagera oss?
Med anledning av att jag uttryckt synpunkter i en annan blogg (Stefan Swärds) om kristna församlingar och politiskt engagemang, vill jag gärna komma med några tankar och synpunkter (rätt så löst sa…