metalhammer.no
D:A:D @ Rockefeller
D:A:D Rockefeller, Oslo 20. oktober, 2019 Akkurat som berg- og dalbanene i Disneyland fortsatt er der etter mørkets frembrudd, så bød også konserten med veteranene i D:A:D på både opp- og ne…