merilaid.se
Minne
Återupprättar möjligen förtroendet för den egna minnesfunktionen när jag kommer på att jag kan kolla i Skärholmenryggan efter paraplyet. För det är där det ligger. Å andra sidan borde jag kommit ih…