merilaid.se
Staplar och högar
Av nattens regn återstod knappt ett dugg när jag går till morgonbussen. Några översvämmade daggmaskar har räddat sig upp på asfalten. På Sofia bangolf har det staplats nånting och en hög grus har t…