merilaid.se
Lömsk klamydia och hunddöd
Helg innebär att jag har gott om tid att läsa diverse tidningar. Bland annat inhämtar jag att vi till vårt land hämtat lömsk klamydia från Finland och norsk hunddöd. Ett straff för begångna oförrät…