merilaid.se
Omen
Träffar en ung kollega på tuben, han är sen och skenar iväg före mig. Skolans idrottslärare cyklar förbi och bakom mig stojar några elever på swahili. Så kan också en dag inledas. Svalt och skönt, …