merilaid.se
Visset i ateljén
Fortsätter att städa och kasta. Hittar flera nummer av Vår Fågelvärld jag inte läst eller ens avlägsnat skyddsplasten från. Får tidskriften med mitt medlemsskap i Birdlife Sweden (Sveriges Ornitolo…