merilaid.se
I händelse av översvämning
Behöver proviantera så det blir en promenad ner till livsmedelsbutiken. Kommer tillbaka med käk för en vecka. Det kan ju bli översvämning. Det brukar vara ett Gnestaplank i juli, tror det är 27/7, …