merilaid.se
När tonåringar umgås
Fragment av ett meningsutbyte i de högre röstregistren far genom luften: ”DET SKITER JAG I!” ”Det är du som skriker!” ”Det har jag inte gjort!” ”Jo!”…