merilaid.se
En massa onödig snö
Efter helgens intryck är frågan, kommer jag fortsättningsvis fotografera som Gerry Johansson eller uttrycka mig mer likt Jesper Waldersten? Det är nog ändå Jesper W som ligger mig närmast. I kväll …