merilaid.se
En abstrakt lördag
Pensionsgruppen: Rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden för den som vill, den så kallade LAS-åldern, höjs år 2020 från 67 till 68 och till 69 år 2023. Den knyts sedan till medellivslängdsökninge…