merilaid.se
Tänk på rättvisa, tänk på hämnd
Läst: VARFÖR SKA JAG GÖRA uppoffringar när klimatförändringarna är storföretagens fel?” frågar en läsare amerikanska Grist. Det är verkligheten: 100 bolag har de senaste 30 åren stått för 71 procen…