merilaid.se
Peer review
På Tommis inrådan hamnade jag på Café Stories i Kulturhusets bottenvåning. Bredvid mig sitter ett äldre par med två barnbarn varav det ena har en jobbigt gnällig ton i allt han säger. Herr Linna in…