merilaid.se
Mycket uppmuntran
Det var lite bättre med nattsömnen i natt och jag är något piggare när jag denna mörka vintermorgon halkar till busshållplatsen. Stormen Alfrid har dragit vidare och det är förhållandevis lugnt i f…