merilaid.se
Jobba, igen
”Some people like to go out dancingAnd other people like us, we gotta work” Dags att jobba tre dagar igen. Spännande som alltid när man inte vet hur många och vilka barn som kommer. De …