merilaid.se
Den sista dagen
Det var 2018 det. Inte mycket att orda om, kanske, jag minns inte. Orkar jag plockar jag fram årets bästa bilder. Det är bara 13 959 bilder tagna (sparade) från året. Jo, jag kämpade mig genom alli…