merilaid.se
Abstract as hell
M och KD-budgeten återinför avgifter på museerna. Då kanske jag ändå får någon nytta av mitt treåriga medlemsskap i Moderna museets vänner. Eller så hinner det gå ut, jag får kolla. I dag blir det …