merilaid.se
Du måste försvara mig! Ok?!
Efter tips från först Tommi, sen Fjellis, ser jag filmen om filmarbetaren Leon Vitali som assisterade Stanley Kubrick dygnet runt. Han hade alla möjligheter att fortsätta en lovande karriär som skå…