merilaid.se
Stop thinking
Kollar när rulltrappan vid Medis felanmäldes. 21 september!!! Mittemot gatan 68, ligger ett vackert hus, Hellgrenska Palatset. ”Hellgrenska palatset är en tidigare kontors- och bostadshus be…