merilaid.se
Storstadsdjungel
Katchukachum, katchukachum, katchukachum. Ljudet från underjordens tåg brummar taktfast upp genom gallren till gatan. Det är fuktigt och varmt i storstadsdjungeln. Köper en NY Rangerskepa till jobb…