merilaid.se
”Håll utkik”
Dagens rubrik: Kommunen till dövblind: ”Håll utkik” Landets kommuner blir allt bättre på att kommunicera. Ställer mig vid Sarvträsks busshållplats och försöker höra kärrsångare genom tr…