merilaid.se
”Fy på dig!”
Det jublas vid fotbollsplanen och jag möter strax ormingevänstern och får ett flygblad om första maj-möte på Ormingeplan. I centrum försöker en bestulen lappledes kommunicera med den tjuv som i för…