merilaid.se
Påven säger ifrån
Aftonbladet i dag: ”Påve Franciskus skickar en kraftig signal till rika mecenater som erbjuder kyrkan ”smutsiga” pengar, som de tjänat genom exploatering. – Jag tänker på några av…