merilaid.se
Alternativ väg till centrum
Alternativ väg till centrum Tar en något längre omväg till mitt förortscentrum. Det stora grå håller i sig, det duggregnar och jag fryser om händerna. Innanför dörren nedan tror jag att musikföreni…