merilaid.se
De villiga ledda av de okunniga
En griffeltavla vid en nedlagd gruva i Grängesberg: ”Vi, de villiga ledda av de okunniga, gör det omöjliga för de otacksamma. Vi har gjort så mycket under så lång tid med så små resurser, att…