menuchampion.com
TOGYU Yakiniku Buffet
และแล้วก็มาตามเสียงหัวใจเรียกร้อง นี่เลย!...สวรรค์ของคนเลิฟปิ้งย่างที่ใครต่อใครหลายคนพูดกันปากต่อปากว่าต้องมาลอง “TOGYUYakiniku” ขอบอกเลย...