menuchampion.com
เรือนแก้ว อีซี่คุ๊กกิ้ง
จะว่าไป Mr. Champion ก็นึกอยากอิ่มจุใจแบบบุฟเฟ่ต์ชาบู&ปิ้งย่าง ได้ข่าวแว่วๆมาว่าแถวย่านงามวงศ์วาน มีร้านบุฟเฟ่ต์ชาบู&ปิ้งย่างแบบอีซี่ๆทำทานเองแบบง่ายๆแถมอร่อยสุดค...