menuchampion.com
Vanilla Bake Shop
Vanilla Bakeshop หนึ่งในร้านขนมที่ Mr.Champion เชื่อว่าหลายๆคนเมื่อได้เห็นรูปเมนูของทางร้านแล้วต้องจดไว้ว่าเป็น...