medjimurje.info
Hrvatske stranke u trilemi izbora za Europski parlament
MONETARNA TRILEMA Iako nije široko poznata, monetarna trilema (https://en.wikipedia.org/wiki/Impossible_trinity) prihvaćena je u krugovima koji se bave monetarnom politikom.