medjimurje.info
Je li spas Hrvatske u Kurcu?
Dođu ponekad tako trenuci kad se zapitate čemu sve ovo, zbog koga, ima li izlaza? Pa onda nekako prebrodite tu krizu i taman pomislite da je krenulo bolje, a pojavi se opet neki novi krkan. Činjenica je da je u Hrvatskoj Hrvata sve manje, a krkana sve više.