medjimurje.info
Hrvati vole raditi u dobroj atmosferi i smatraju da zabava ima pozitivan utjecaj na međuljudske odnose
Devet od 10 ispitanika smatra kako zabava na poslu može pomoći smanjenju razine stresa i napetosti u radnoj okolini Hrvati vole raditi u dobroj atmosferi i smatraju da zabava ima pozitivan utjecaj na međuljudske odnose, mlađi ljudi su najotvoreniji prema tome, ali nadređeni ne potiču zabavu n...