medjimurje.info
3 u 1: predstavljanje knjige Konobar s olovkom, izložba i repanje
Događaj koji je svojevrstan 3 u 1, predstavljanje dvoje mladih umjetnika i jednog malo manje mlađeg! Knjiga Konobar s olovkom Taradi Gorkića sastoji se od dva dijela.