medjimurje.info
Domorodci! Medjimurci! Suženjstvu je našemu kraj!
Minulo je točno 100 godina od kada se Međimurje odcijepilo od mađarske države. Izložbom Domorodci! Medjimurci! Suženjstvu je našemu kraj! obilježava se ta prekretnica u povijesti Međimurja, događaj koji je ujedno i važan dio hrvatske nacionalne povijesti, a koji ne smije biti zaboravlje...