medjimurje.info
Top godina za Top generaciju
2018. godina definitivno je bila godina udruge Mlada pera. Podsjetimo se, nakon samo devet mjeseci postojanja udruga Mlada pera dodijelila je svoja prva pera mladim literatima osnovnih škola. Nakon natječaja na temu različitost i ocjene žirija, 25.03.2018.