medjimurje.info
Pališ strnište? Sam si sebi najveći neprijatelj!
Živo tlo je osnovica poljoprivredne proizvodnje i razvija se samo brižljivim gospodarenjem te je ključ uspjeha svakog dobrog poljoprivrednog gospodarstva. Paljenjem žetvenih ostataka ugrožavate mikrofloru i faunu u dijelu oraničnog sloja te se na taj način gubi potencijalna organska masa.