medjimurje.info
Bave li se teleoperateri lihvarenjem?
Tko je lihvar i što je to lihvarenje? Lihvar označava osobu koja se na neozbiljan i nezakonit način bavi s kreditima. Lihvarenje ili kamatarenje označava ponudu usluge uz svjesno iskorištavanje lošeg položaja stranke s kojom se sklapa ugovor.