medjimurje.info
Najčistija država na svijetu su naši susjedi
Ujedinjeni narodi su 2017. godinu proglasile za Međunarodnu godinu održivog razvoja turizma. Država koja je dobila najviše bodova u svim kategorijama i time dobila titulu pobjednika je Slovenija.