medjimurje.info
Greška u koracima
15:30, započinje akcija „Ugasimo motor“. Njonjo je odlučio uključiti se u akciju i zaustaviti automobil na sat vremena jer ovo što rade njegovi postalo je neizdržljivo.