medjimurje.info
U Velikoj vijećnici Međimurske županije svečano potpisani ugovori za kulturni amaterizam
Veliku vijećnicu Međimurske županije jučer su ispunili predstavnici udruga i pojedinci koji su svoje ovogodišnje programe kandidirali za sufinanciranje, a kvalitetom udovoljili propozicijama Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi raspisanog u siječnju.