medjimurje.info
Sve moje ovisnosti
I tako dok su neke misli lutale mojom glavom (a uvijek nešto luta, ali i odluta) nekako sam shvatio da sam ovisan o nekim stvarima i da se radi o pravim ovisnostima. Ovisan sam o virtualnom životu, odnosno, socijalnim mrežama.