medjimurje.info
Pa budi gay kraj toliko pedera
Nisam se otprve i lako odlučio na ovaj članak. Iako jedan od protagonista u ovoj priči kaže da smo ovdje prilično liberalna sredina, ja ipak nisam profesionalni novinar, a za ovaj članak je trebalo i istraživanje, i to, pokazalo se, istraživanje pod maskom.