medjimurje.info
Deutschlandfunk: Katedrale političke ambasade
NJEMAČKI javni radio Deutschlandfunk objavio je prilog u kojemu se bavi Katoličkom crkvom u Hrvatskoj i njenim miješanjem u politiku. Ističe se da je s padom komunizma Crkva dobila na značenju u hrvatskoj javnosti, što “kler koristi za propagiranje rigidnog konzervativizma i nacionalizma”.