medjimurje.info
Rezolucija Europskog parlamenta o ubrzavanju inovacija u području čiste energije
Europski parlament, – uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 30. studenoga 2016. naslovljenu „Ubrzavanje inovacija u području čiste energije” (COM(2016)0763), – uzimajući u obzir Pariški sporazum donesen u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama, koji je...